ลืมรหัสผ่าน

TakeRO Board

ดู: 422249|ตอบกลับ: 0

แนะนำ แมพเก็บเลเวล ของแต่ละอาชีพ

[คัดลอกลิงก์]

1

กระทู้

25

โพสต์

104

เครดิต

ผู้ดูแลบอร์ด

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

เครดิต
104
ผู้เล่น Ragnarok ทุกๆคนคงต้องเคยผ่านการเก็บเลเวลมากันแล้ว แต่สำหรับบางคนที่ยังไม่รู้วิธีการเก็บเลเวล
และการหาไอเทมมาใส่ในอาชีพที่เราเลือกเล่นนั้น ต้องทำอย่างไร และ จะไปเก็บเลเวลที่ไหนถึงจะดี
เรามีคำตอบให้ผู้เล่นทุกคนไว้แล้วที่นี่
(บทความนี้ไม่มีของจาก Kafra Shop ทุกชิ้นหาได้เอง)


เครื่องประดับ
Glove ไม่มีรู
Glove [1] ใส่ได้เมื่อ Lv 90+


การ์ดใส่เครื่องประดับ
Phen Card เพื่อป้องไม่ให้มอนส์โจมตีแล้วหยุดร่าย
Zerom Card เพิ่ม Dex (ทำให้ร่ายเวทเร็วขึ้น)

อุปกรณ์สวมใส่
Muffer [1]
Shoes [1]
Guard [1]


การ์ดใส่อุปกรณ์สวมใส่
Raydric Card
Matyr Card

Sohee Card
Thara Frog Card

อาวุธ
Rod [4]


การ์ดใส่อาวุธ
Drops Card 4 ใบ


ส่วนหัว

Circlet [0]
Apple Of Archerเลเวล        สถานที่เก็บเลเวล    มอนส์เตอร์เป้าหมาย     คำแนะนำ
11-25prt_fild04
prt_fild02
prt_fild07

Rocker      Mandragora
ให้อัพสกิล Friebolt ถึงเลเวล4 ก่อนแล้วค่อยอัพ
Increase Sprecovery เลเวล10 ช่วงแรกอาจจะ
ต้องยิงเวทย์หลายชุด เพราะค่า INT ยังน้อย
หากเก็บเลเวลกับ Rocker จะยิงชุดเดียวไม่ตาย
ก็ให้เดินหนีมันก่อนแล้วจนมันไม่ตามเราแล้วค่อย
ยิงเวทย์ไปอีกททำวนไปจนกว่ามันจะตาย
26-35moc_fiid13
pay_fild04

Boa       poporing
จากนั้นก็อัพ Sight เลเวล 1 ตามด้วย Frieball Lv5
เพื่อขึ้น Friewall ก็ให้เก็บเลเวลกับมอนส์ที่แนะนำ
ไปเรื่อยๆไม่มีปัญหา เพราะช่วงนี้ค่า INT เราเริ่ม
มีมากพอสมควร สามารถยิงเวทย์ได้แรงขึ้น
อาจใช้เทคนิค ยิงแล้วหนีด้วยก็ได้

36-55mjolnir_fild04
moc_fild18
moc_fild17
moc_fild16

Flora         Argos    Sandman
      
Anaconda  Steel-ChonChon Andre

Deniro     Piere
เมื่อเวลมาถึงช่วงนี้แล้ว เราจะเก็บเวลได้ง่าย
แล้วขึ้นสกิล Fire Wall แล้วก็อัพให้เต็มเลเวล10
เพราะสกิลนี้จะเป็นเวทย์ที่สายนี้ใช้หากินไปตลอด
ก็ว่าได้ กั้น Friewall แล้ว ก็ใช้เวทย์อื่นๆยิงตาม
ก็สามารถฆ่ามอนส์เตอร์ได้เร็วขึ้น
56-68mjolnir_fild05
mojolnir_fild10
xmas_fild01
gl_prison
gl_chyard

Argiope    Zombie prisoner Skel prisoner

Mantis    Sasquash
มาถึงเลเวลช่วงนี้แล้ว เราสามารถไปเก็บ
เลเวลได้กับมอนส์เตอร์หลายตัว หากใช้เทคนิค
Vertical Fire Wall อย่างชำนาญจะช่วยให้การ
เก็บเวลสะดวกยิ่งขี้น สำหรับสกิลที่เหลือ ให้เรา
อัพสกิลที่จำเป็นเพื่อขึ้นสกิลของ Sage ด้วย
แล้วที่เหลือจะอัพเวทอื่นใช้ก็ตามแต่ที่เราจะเล่น
เลเวลสถานที่เก็บเลเวลมอนส์เตอร์เป้าหมายคำแนะนำ
11-25gef_fild09
Ambermite
อัพสกิล Lighting Bolt เลเวล4 แล้วตาม
ด้วย Increase SP Recovery เลเวล 10
จัดการกับมอนส์เตอร์ที่เป็นธาตุน้ำให้ใช้
เทคนิคการยิงแล้วหนี เข้ามาช่วยเพื่อความ
ปลอดภัยของตัวเอง
25-35moc_fild13
pay_fild4
iz_dun00
iz_dun01
         
Poporing   Pecopeco  Boa

Hydra         Kukre   Plankton
สถานที่เก็บเลเวลที่มีมอนส์เตอร์ธาตุน้ำ
เยอะๆ ได้แก่ Byalan Dungeon สำหรับ
เจ้า Hydra นั้นเราสามารถจัดการกับมัน
ได้โดยไม่เจ็บตัวเพราะมันเคลื่อนที่ไม่ได้
แต่อย่าเข้าไปในระยะการโจมตีของมัน
36-55pay_fild10
iz_dun00
iz_dun01

Elder      Thara-Frog  Marina

Vadon
สกิลที่ควรอัพต่อมาก็คือ Cold Bolt
เลเวล5 จะอัพ Forst Driver เอา Cold Bolt
ไปยิง Elder Wilow เก็บไปเรื่อยๆ หรือว่าจะ
อยู่ใน Byalan Dungeon ต่อไปก็ได้ เพราะ
ในนั้นมันมีมอนส์เตอร์ให้เลือกจัดการได้
หลายตัวเช่นกัน
56-68mjolnir_fild05
mjolnir_fild10
มาถึงตรงนี้แล้วสกิลที่เหลือ ให้อัพเวทย์
ไปตามสายที่เราเล่นมา แต่อย่าลืมสกิล
ที่จะต้องอัพเพื่อขึ้นสกิลของ Sage ด้วยเครื่องประดับ
Glove ไม่มีรู
Glove [1] ใส่ได้เมื่อ Lv 90+


การ์ดใส่เครื่องประดับ
Zerom Card เพิ่ม Dex

อุปกรณ์สวมใส่
Tights [1]
Muffer [1]
Shoes [1]
Boots [1]


การ์ดใส่อุปกรณ์สวมใส่
Raydric Card

Whisper Card
Matyr Card
Verit Card

Rocker Card

อาวูธ

Compostie Bow [4]
Crossbow [3]
Arbalest [2]
Hunter Bow [1]
Gakkung [2]

การ์ดใส่อาวุธ
Skeletion Worker Card 3 - 4 ใบ

หรือการ์ดโจมตีธาตุ สำหรับเก็บเลเวล

ส่วนหัว
Apple Of Archer
เลเวล  สถานที่เก็บเลเวลมอนส์เตอร์เป้าหมาย   คำแนะนำ
11-20prt_fild04
prt_fild7
pay_fild04

Poring  Drops  Lunatic
      
Poporing  Rocker  Creamy
เมื่อเปลี่ยนอาชีพ Archer แล้วให้เริ่มต้น
การอัพค่า DEX เสียก่อน เพื่อจะทำให้
การโจมตีได้แรงขึ้น แผนที่ในช่วงเก็บ
เลเวลในช่วงนี้จะมีอยู่หลายที่ด้วยกัน
ส่วนมากก็จะเป็นบริเวณรอบๆเมืองต่างๆ
จะมีมอนส์เตอร์ที่สามารถต่อสู้ได้อยู่
เป็นจำนวนมากเลือกเอาตามใจชอบได้เลย...

21-30
prt_fild10
moc_fild02

Pecopeco     Elder     Boa
เมื่อเรามีสกิล Owl's Eye และ Vulture's
Eye แล้วก็สามารถที่จะย้ายแผนที่ไปเก็บ
เลเวลได้หลายแห่ง โดยแผนที่ที่เราควร
จะไปช่วงนี้น่าจะเป็น แผนที่ Prt_fild10
โดย อาศัยการยิงจากหน้าผาลงมายัง
เป้าหมายข้างล่าง
หรือ การยิงข้างล่างไป
ยังหน้าไปยังเป้าหมายบนหน้าผาได้

31-40moc_fild17
moc_fild19
             
Hode   Steel-ChonChon  Anacondaq
เมื่อเราอัพสกิลจนได้สกิล Dubble Strafing
ก็สามารถที่จะขี้นไปเก็บเลเวลในแผนที่
moc_fild7 และ 10 ได้ ซึ่งในแผนที่นี้จะมี
มอนส์เตอร์ที่ให้ค่าประสบการณ์สูงพอสมควร
นั่นก็คือ Hode ยิ่งถ้าเราเล่นสาย DEX ก็จะ
สามารถจัดการกับมันได้ง่ายขึ้น

41-50Pyramid ชั้น 3
Mummy  Skel-Soldier   Skel-Archer

เมื่อเรามีสกิล Dubble Strafing แล้ว
ก็สามารถที่จะขึ้นไปเก็บเลเวลในแผนที่
Pyramid ชั้น 3 ได้อย่างไม่ยากเย็นมาก
ซึ่งในแผนที่นี้จะมี มอนส์ที่ให้ค่า
ประสบการณ์ที่สูงอย่างเช่น Mummy
หรือค้างคาวแดงที่ให้ค่าจ๊อบเลเวลมาก
ข้อควรระวัง ในแผนที่นี้มอนส์ที่จะต้อง
ระวัง ก็คือเจ้า Mummy นี่แหละ เพราะมี
พลังการโจมตีค่อนข้างแรง ดังนั้นควรพก
Fly Wing ไปเยอะๆ

51-60mjohnir_10
Argiope              Argos
แผนที่นี้เป็นแผนที่หนึ่งที่เหมาะสมกับการ
เก็บเลเวลของอาเชอร์ในช่วงสุดท้าย
สายที่เหมาะจะมาเก็บเลเวลในแผนที่นี้
คือสาย DEX + AGI ซึ่ง Argiope มีพลัง
ชีวิตและพลังป้องกันสูง ธนูที่จะนำมาด้วย
ควรจะเป็น Arrow ธรรมดา และยังเป็นการ
ประหยัดเงินในตัวอีกด้วย..!!


เครื่องประดับ
Ring ไม่มีรู
Ring [1] ใส่ได้เมื่อ Lv 90+

การ์ดใส่เครื่องประดับ
Mantis Card

อุปกรณ์สวมใส่
Muffer [1]
Boots [1]
Full Plate Manteau [1]
Guard [1]
หรือ Shield [1]

การ์ดใส่อุปกรณ์สวมใส่
Pecopeco Card
Raydric Card
Thara Frog Card

Matyr Card
Verit Card


ส่วนหัว
Helm [0]
Helm [1]
PooPoo hat


อาวูธ
Saber [3]
katana [4]
Two-handed Sword [2]

การ์ดใส่อาวุธ
Skeletion Worker Card
Dersert Wolf Card

หรือการ์ดโจมตีธาตุ สำหรับเก็บเลเวลเลเวล  สถานที่เก็บเลเวลมอนส์เตอร์เป้าหมาย   คำแนะนำ
11-20prt_fild01
prt_fild04
prt_fild05
prt_fild07
    
Poring   Fabre   Lunatic
     
Thara-Frong Rocker Creamy
ในช่วงแรกให้อัพสกิล Sword Mastery
(สายดาบมือเดียว) หรือ Two-Hand
Sword Mastery(สายดาบสองมือ)
เต็มเลเวล 10 ก่่อน เพื่อที่จะทำให้เราสามารถ
โจมตีได้แรงขึ้น หลังจากนั้นที่เปลี่ยนอาชีพ

มาใหม่ๆให้รีบเก็บ Job Lv ให้ไวๆเพื่อที่จะได้มี
Point อัพสกิลของตัวเองเพื่อความรวดเร็ว
ในการ เก็บเลเวลอื่นต่อไป....

21-30Cluvert ชั้น1
Cluvert ชั้น2
Cluvert ชั้น3
Cluvert ชั้น4

Familar   Tarou   Spore
           
Green-Thief-bug  Thief Bug
หลังจากนั้นให้อัพสกิล Increase HP
Recovery ให้เต็มเลเวล 10 แล้วซึ่งจะช่วย
ฟื้นฟูพลัง HP ให้ขึ้นได้อย่างรวดเร็วทำให้
การเก็บเลเวลเป็นได้ไปอย่างรวดเร็ว
ในแผนที่นี้ต้องระวังเป็นพิเศษ สำหรับสาย
AGI เนื่องจาก Thief bug
จะรุมเข้ามาโจมตี
ผู้เล่นที่กำลังต่อสู้กับพวกมันอยู่อาจทำให้เรา
ลงไปนอนกับพื้นก็เป็นได้..

31-40prt_fild10
moc_fild02

Boa        Elder      Pecopeco
เมื่อเราอัพสกิล Increase HP Recovery
เรียบร้อยแล้วให้อัพสกิล Bash ประมาณ4-5
เพื่อที่จะทำให้เก็บเลเวลได้ไวขึ้นกว่าเดิม
สำหรับสาย Vit + Int จะได้เปรียบสายอื่น
มาก ถ้าหากว่าเริ่มอัพค่า Int ตั้งแต่ในช่วงนี้
ไปจนถึงเปลี่ยนอาชีพ
41-50gef_dun ชั้น1
gef_dun ชั้น2
           
Poison-Spore Poporing Cornmutus
  
Vadon    Merina
เมื่ออัพสกิล Bash แล้วเราก็สามารถที่จะเปลียน
สถานที่เก็บเลเวลไปยังแผนที่อื่นได้หลายแผนที่
การอัพสกิลในขั้นตอนต่อมาให้อัพสกิล Bash
ให้ถึงเลเวล 10 เลย

สำหรับสาย Vit+Int ให้ไปเก็บเลเวลที่แผนที่
gef_dun ชั้น1 ส่วนสาย Vit+Agi+Str
สามารถ ไปได้ทั้ง 2 ที่
51-60gef_dun ชั้น 1
gef_dun ชั้น 3
             
Poison-Spore Poporing Cornmutus

Hydra     Thara-Frog   Obeaune
หลังจากที่อัพสกิล Bash จนเต็ม10 แล้วสกิล
ต่อไปต้องอัพก็คือ Provoke เลเวล5 และ
Endrue เลเวล1
ส่วนสกิล Point ก็สามารถ
ที่จะเลือกอัพตามใจชอบ
ส่วนสถานที่เก็บเลเวลนั้นก็จะไม่หนีไปไกล
จากช่วงที่แล้วซักเท่าไหร่ เพียงแค่ย้ายเข้า
มาในชั้นถัดมานั้นเอง ซึ่งก็คือ Byalan ชั้น 2
ซึ่งจะมีมอนส์ให้ค่า EXP สูง

เครื่องประดับ
Ring ไม่มีรู
Ring [1]
ใส่ได้เมื่อ Lv 90+

การ์ดใส่เครื่องประดับ
Mantis Card

อุปกรณ์สวมใส่
Muffer [1]
Boots [1]

Guard [1]

การ์ดใส่อุปกรณ์สวมใส่
Raydric Card
Whisper Card
Matyr Card
Thara Frog Card


อาวูธ
Chain [3] หรืออาวุธธาตุต่างๆ

การ์ดใส่อาวุธ
Skeletion Worker Card
Dersert Wolf Card

ส่วนหัว
Apple Of Archer

Pirate Bandana
Gemmed Sallet [0]
เลเวล  สถานที่เก็บเลเวลมอนส์เตอร์เป้าหมาย   คำแนะนำ
12-20
สายบู๊ +
สายผสม
Potion
prt_fild04
Prt_fild07
gef_fild05
        
Thara-Frog  Rocker  Hornet
ในช่วงที่เพิ่งไปเปลี่ยนอาชีพมาใหม่ๆ มอนส์เตอร์
ที่เราจะมาเก็บจ๊อบได้คงต้องเป็นพวก Hornet ,
Rocker และ Roda Frog
แน่ๆ ควรจะมาเก็บ
กับเจ้าพวกนี้เพราะเราสามารถที่จะต่อกรพวกนี้
ได้อย่างสบายๆ

21-30
สายบู๊ +
สายผสม
Potion
pay_fild02
pay_fild04Poporing    Wolf
หลังจากที่เริ่มเบื่อกับปาทังก้านักดนตรีแล้ว
หลายๆคนคงจะมองหาสถานที่เก็บเลเวลแห่งใหม่
ก็มาต่อด้วยเจ้า Poporing กันเลยจนถึงเลเวล 25
แล้วค่อยย้ายเล่นกับสุนัขบ้านอย่าง Wolf ก็ยังได้
อยู่ได้จนเลเวล 30 เลยทีเดียว
31-40
สายบู๊ +
สายผสม
Potion
moc_fild13
gef_fild03


Boa    Pecopeco  Smokie

Coco
หลังจากที่เบื่อกับฝูงหมาป่าแล้ว ต่อมาก็ต้องไป
ตีนกยักษ์ (Pecepeco) กับตีงูเขียวหางไหม้ (Boa)
กันต่อหรืออาจจะไปเดินป่าตี แรคคูน (Smokie)
กับกระรอกจอมซน (Coco) ก็ได้ หากไม่เบื่อก็อยู่
ถึงเลเวล 40เลย
41-50
สายบู๊ +
สายผสม
Potion
mjolnir_03
iz_dun01
    
Thara-Frog  Vadon    Merina
ตรงนี้จะมีให้เลือกไป 2 ที่คือ ไปเกาะจับปู
กินกบที่ Byalan ดันเจี้ยนชั้น2 หรือไปตีเม่นที่
อยู่แถวๆ เหมือง ซึ่งสามารถอยู่ได้จนเปลี่ยน
อาชีพเลยทีเดียวถ้าไม่เบื่อซะก่อน
51-55
สายบู๊ +
สายผสม
Potion
gef_dun00
Dustiness Poison-Spore

สำหรับท่านที่เบื่อการเล่นป่ากบ หรือจับปู
แล้วล่ะก็ ยังมีอีกที่ๆ น่าไปคือ ป่ารกชื้นที่มี
เห็ดพิษบานหนาหู หนาตา คือ Geffen Dungeon

การเก็บเลเวลของอาชีพ Merchant จ๊อบเลเวล 50 ต่อ  สำหรับท่านที่ต้องการเก็บจ๊อบเลเวลต่อจนถึง 50

แต่ยังนึกไม่ออกว่าควรจะไปเก็บที่ไหนดี ก็สามารถใช้ตารางด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างได้

เลเวลสถานที่เก็บเลเวลมอนส์เตอร์เป้าหมายคำแนะนำ
54-59
สายบู๊
gef_fild02
gef_fild10
gef_fild11
  
ในช่วงนี้คิดว่าหลายๆคน คงจะเริ่มหาการ์ดป้องกัน
มาใส่โล่กันได้แล้ว ถึงได้กล้าเก็บเลเวลจ๊อบ 50 กัน
ก็ขอแนะนำให้ไปป่าอ๊อค ป่าก๊อบบิ้นกันได้เลย
สำหรับคนที่มีการ์ดกันมนุษย์ 30%
(Thara Frog Card)
60-65
สายบู๊
gef_fild08
gef_fild12
in_sphinx01
หลังจากที่เบื่อกับพวกออคและพวกก๊อบบิ้น
ก็สามารถที่จะไปทดสอบสปีดฝีเท้ากับพวก
โคโบลด์ทั้ง 3 แต่ต้องระวังเจ้าตัวจ่าฝูงให้ดี
ไม่งั้นมีดับ หรือจะไป Sphinx ก็ได้แต่ต้อง
ระวังหมาดำด้วย
66-70
สายบู๊
gef_fild14แหล่งเก็บเวลสุดท้าย ก่อนที่จะเปลี่ยนอาชีพ
Alchemist ด้วยจ๊อบ 50 มาถึงตรงนี้แล้วเรา
สามารถที่จะสู้กับมอนส์เตอร์ได้ทุกตัวแล้ว
ในแมพนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตาตีเข้าไปได้เลย
เดี๋ยวก็ ปุ๊ง!! จ๊อบเลเวลอัพ


เครื่องประดับ

Ring [0]
Glove [0]
Brooch [0]

Matyr's Leash

อุปกรณ์สวมใส่
Boots [1]
Guard [1]
Muffer [1]

การ์ดใส่อุปกรณ์สวมใส่
Raydric Card
Maytr Card

Whisper Card
Thara Frog Card

อาวูธ
Stiletto [3]
Gladius [3]

Damascus [2]

การ์ดใส่อาวุธ
Skeletion Worker Card

หรือการ์ดโจมตีธาตุ สำหรับเก็บเลเวล

ส่วนหัว
Apple Of Archer
Sakkat Hat
Ghost Bandana
Pirate Bandanaเลเวลสถานที่เก็บเลเวล  มอนส์เตอร์เป้าหมายคำแนะนำ
12-20
สายมีด
prt_fild04
prt_fild07
gef_fild05
prt_fild02
   
Roda-Frog  Rocker  Hornet
ในช่วงเปลี่ยนอาชีพมาใหม่ๆ มอนส์เตอร์ที่เรา
จะตีได้คงหนีไม่พ้นพวก Roda-Frog , Hornet
และ Rocker แน่ๆ เราควรจะมาเก็บจ๊อบมอนส์
พวกนี้จนเราเริ่มจะหลบพวกมันได้บ้างแล้ว จึงจะ
ย้ายไปที่อื่น
12-20
สายธนู
prt_fild02
     Mandragora
ในช่วงเปลี่ยนอาชีพมาใหม่ๆ ในช่วงนี้มอนส์
ที่เราจะสามารถยิงได้ด้วยธนูคงจะหนีไม่พ้น
Mandragora แน่ๆ ให้พกลูกธนูไฟไปก็ใช้ได้
ซึ่งระยะยิงของธนูเราจะไกลกว่าระยะการ
โจมตีของมัน
21-30
สายมีด
pay_fild02
pay_fild04
  
   Wolf           Poporing
หลังจากที่เราเริ่มเบื่อกับ Rocker แล้วหลายๆ
คนคงจะมองสถานที่เก็บเวลที่อื่นก็สามารถ
ทึ่จะไปเก็บเลเวลกับเจ้า Poporing กันได้เลย
หรือถ้าเรามั่นใจในเรื่องเงินทุนค่า Red Potion
ของเราว่ามีค่ามากพอ ก็สามารถที่จะไปลอง
เก็บเลเวลกับ Wolf ดูก็ได้
21-30
สายธนู
pay_fild04
prt_fild04
  
Poporing  Creamy
หลังจากที่ค่าประสบการณ์เริ่มไม่ค่อยจะขึ้น
กับเจ้าตัว Mandragora แล้ว ก็ให้ย้ายไปเก็บ
กับเจ้า Poporing โดยใช้การยิงแล้วถอยก็ได้
เพราะมันจะเคลื่อนที่ไม่เร็วมากนัก หรือจะไป
ยืนยัง Creamy ข้ามลำธารแถวๆ Prontera ก็ได้
31-40
สายมีด
moc_fild13
gef_fild03
  
Boa       Pecopeco   Smokie

Coco
หลังจากเก็บเลเวลกับเจ้า Wolf จนเริ่ม
จะไม่ขึ้นแล้ว ก็สามารถย้ายไปเก็บเลเวล
กับเจ้า Pecopeco กับ Boa กันได้เลย
การเก็บเลเวลกับ Peco นั้นจะต้องระวังจะถูก
รุมด้วย หรือจะไปเก็บเลเวลกับ Smokie กับ
Coco ที่อยู่แถวๆป่า Orc ก็ได้
31-40
สายธนู
mjolnir_04
  
Argos            Flora

ถ้าเราอัพ Dex มาเยอะพอเราก็สามารถที่มาเก็บ
เลเวลกับ Flora ได้ที่นี่ แต่จะมีปัญหาตรงที่
บางทีอาจจะมีแมงมุม Argos โผล่ออกมา
จะสู้หรือจะเดินหนีก็แล้วแต่จะเลือก เพราะมัน
เดินช้ามาก เราสามารถเก็บ อยู่ที่นี่ได้จนเวล 40
41-50
สายมีด
mjolnir_03
iz_dun01
anthell01
    
Thara-Frog  Vadon    Merina

Deniro     Piere
ตรงนี้จะมีให้เลือกไป 3 ที่คือ ไปตี Thara-Frog
ได้ที่ Byalan ดันเจี้ยนชั้น 2 ไป Caramel ที่อยู่
แถวๆดันเจี้ยนเหมืองร้าง หรือไปตีมดทั้ง 3สี
ซึ่งทั้ง 3 ที่นี้เราสามารถอยู่ได้จนเปลี่ยนอาชีพ

41-53
สายธนู
moc_fild18
moc_pryd03

   
Mummy         Hode
ตรงนี้จะมีทางที่จะต้องเลือกไปอยู่2 ที่คือ
ไปยิง Hode แถวๆ Morroc จะยืนยิงเฉยๆ
หรือยิงขึ้นลงหน้าผาก็ได้สบายๆ หรือจะขึ้น
ไปบน Pyamid ชั้น3 เดินยิงแล้วถอยกลับ
Mummy ได้เช่นกัน
51-53
สายมีด
moc_fild14
gef_dun00

Dustiness Poison-Spore  Desert-Wolf
สำหรับท่านที่เบื่อกับการเก็บเลเวลกับ Thara Frog
หรือมดทั้ง 3 สีแล้ว ยังมีอีก2ที่ น่าไประหว่าง
Geffen Dungeon ไปเก็บกับ Poison Spore
หรือถ้าเรามั่นใจในค่า AGI ของเรา ละก็สามารถ
ข้ามไปลองเก็บเลเวลกับ Desert Wolf ที่กลาง
ทะเลทรายได้เช่นกัน


เครื่องประดับ
Earring [0]

Glove [0]
Earring [1] ใส่ได้เมื่อ Lv 90+

การ์ดใส่เครื่องประดับ
Zerom Card

อุปกรณ์สวมใส่
Shoes [1]
Guard [1]
Muffer [1]

การ์ดใส่อุปกรณ์สวมใส่
Raydric Card
Maytr Card
Thara Frog

Sohee Card

อาวูธ
Rod [4]

การ์ดใส่อาวุธ
Drops Card

ส่วนหัว

Circlet [0]
Apple Of Archerเลเวล  สถานที่เก็บเลเวลมอนส์เตอร์เป้าหมาย   คำแนะนำ
11-25prt_fild04
prt_fild07
      
Roda-Frog  Rocker  Hornet
การอัพสกิลในช่วงแรกให้อัพ Heal เลเวล3
ก่อน เพื่อให้ได้สกิล Insrease AGI ช่วงแรก
จะลำบากและเปลืองไอเทมฟื้นพลัง
เนื่องจากค่า AGI ยังไม่มากพอการเลือกใช้
ไอเทมฟื้นพลังในช่วงนี้ควรไปซื้อพวกผลไม้
ผัก มัน ที่ขายจาก NPC ในเมือง มาใช้
จะทำให้ประหยัดมากกว่า
25-35moc_fild13
pay_fild04
pay_dun00
        
Boa       Pecopeco   Poporing    zombie
ช่วงนี้ค่า AGI ก็ยังไม่มากพอที่จะหลบมอนส์
ยังไงก็ยังคงต้องพึ่งพาไอเทมฟื้นพลังอยู่ดี
เมื่ออัพสกิล Increase AGI เต็ม10 ให้อัพ
Divine Protection เลเวล 3 จากนั้นสกิล
Blessing จะมีขึ้นมาให้ ตอนนี้ถ้าตีบวกเพิ่ม
ค่าพลังโจมตีจะช่วยได้มาก
36-55prt_fild10
pay_fild04
mjonir_fild07
iz_dun00
iz_dun01
    
Elder            Horn       Vadon   Thara-Frog
  
Hydra      Smokie   Coco    Poporing

สำหรับในช่วงนี้ค่า AGI เราเริ่มมากพอที่จะหลบ
มอนส์เตอร์ได้บ้างแล้ว ยิ่งใช้สกิล Increase AGI
ด้วย บวกกับ Blessing เข้าไปอีก การเก็บเลเวล
จะง่ายยิ่งขึ้นเมื่ออัพสกิล Blessing และ
Increase AGI ได้ตามที่กำหนดไว้แล้ว ให้หัน
ไปอัพ Devine Protection และ Demon Bane
จนเต็มเลเวล 10
56-68pay_dun02
pay_dun03
pay_dun04
moc_pryd03
        
Munak   Bongun        Mummy        Sohee
ถึงตรงนี้เมื่อค่า AGI ของเรามีมากพอสมควรแล้ว
ให้ขึ้นค่า STR หรือ INT ตามสายที่เราเลือกเล่น
สาย Combo ให้อัพ STR ส่วนสาย
Spirit ให้อัพ INT เลเวลขนาดนี้แล้ว
ถึงว่ามากพอสมควรสามารถเก็บเลเวล
กับมอนสเตอร์ได้หลายตัวก็สามารถ
เลือกได้ตามสะดวก

ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

โหมดเฉพาะข้อความ|โหมดมือถือ|รายชื่อผู้ถูกระงับบัญชี| TrustRO

Copyright © 2014-2019 Trust Server   All Rights Reserved.

Powered by Trust Server

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้